Aktuellt

Vi anordnar kyrkkaffe i Sockenstugan 1 advent. Kollekten gick i många år till Sjömanskyrkan men numera följer vi riksinsamlingarna.
Vi besöker olika äldreboenden i vår kommundel för kaffebjudning och ibland underhållning.
Vi brukar även resa ut för studiebesök och trevnad.
Vi träffas första måndagen i månaden September - December, Februari - Maj.
Vi alternerar mellan Sockenstugan, Västanå bygdegård och hemmen.

 

 

             STYRELSEN 2014

                 Ordförande  Anna-Greta Lind Hansson           Tel  200 75   annagreta.hansson@gmail.com

                 Sekreterare  Gun Melander    060 - 17 27 44

                 Kassör          Elsie Källman           0692 - 101 96  e-post martin_kallman@hotmail.com

                                      Kerstin Kvillefors       0692 - 104 04  e-post kerstin.kvillefors@telia.com

                                     Lillian Ulander            0692 -  400 46  e-post lillian.mats@swipnet.se

                                      Eva Mehlin              0692 -  102 94                                     

BYOMBUD  

                    

                 Klärke: Kerstin Kvillefors                 se ledamot

                 Sillre/Järkvissle: A-G Lind Hansson       se ordförande

                 Liden: Eva Mehlin                            se ledamot