HISTORIK

Viljansborg förvärvades 1928, renoverades 1938, Sillre byggnadsförening bildades 1928, Ordf. åkare H Tengvall.


Ordföranden från 1939 fram till våra dagar  

39-41   Birgitta Ling  
41-46 Hildegard Jonsson  
46-47 Anna Norberg  
47-57     Helny Lidholm  
57-60 Aina Lättström
60-76  Märta Gerdin  
76-81 Kerstin Kvillefors  
81-82 Berit Nylander  
82-84 Kerstin Kvillefors  
84-88 Anna-Lisa Eriksson
88-94 Eva Melin
94-2012   Gun Melander
2013- Anna-Greta Lind Hansson

Vi har även representerat Västernorrlands Länsförbund och Riksförbund

1984-93 Ordförande Kerstin Kvillefors  
85-89 Styrelseledamot Eva Melin
87-93             ”              Lillian Ulander

                  

Den 17 april 1939 bildades Sillre Husmodersförening i Viljansborg av Gunda Sillerström, 
Helny Lidholm samt Agnes Eriksson. Då hade 37 kvinnor  antagit medlemskap.

                 Namnet hade vi kvar i 30 år tills vårt Riksförbund  lade till Hem o Samhälle. 
Vi anammade det sista och tog bort Husmodersföreningen.

                 I vår 60-åriga tillvaro har vi skapat historia som inte får glömmas, 
för historien är till för både självrannsakan och framtidstro.

                 Vi har under årens lopp hunnit uträtta mycket  genom sociala engagemang och vår studieverksamhet.

                 Under kriget  samarbetade vi  med Röda Korset som hade startat samma år som vi.
Framför allt finska vinterkriget, där stickorna kom till flitig användning och våra medlemmar tog även emot finska krigsbarn.  

                                  Tillsammans med Holms HS (Gimofors HS) prenumererade vi på Sundsvalls Tidning till Patienthotellet i Umeå.
Några år hade vi mannekänguppvisningar på skolan.
Adventskollekten gick i många år till sjömanskyrkan, men numera följer vi Riksinsamlingarna.                

Vi bidrog även till ACWW:s vitaminfond, Barncancerföreningen och en internationell hjälporganisation
 
”Fistula-sjukhuset, som reparerar skadade kvinnor i underlivet (könsstympning).

Studieverksamheten har varit lärdomar i många olika handarbetstekniker, vävning, trädgårdsskötsel sammanträdesteknik,
psykologi, engelska, vårda livet,  teatercirklar, hushållsberedskap. Civilförsvars-försäkringskurser och mycket mera.

 

                                                                  

                                                                                       Upphovsman Kerstin Kvillefors