Indals kyrka 250 år  1/9 2013

 

 

Filmen

 

 

 

Programbladet till jubileumet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Tore Löfvenius